Rašelinový sypký sorbent
    Rašelinový sypký sorbent
  • -30%

Objem: 80 l
Hmotnost: 5 kg
Sorpční kapacita: 70 - 80 l
- Exkluzivní rašelinový sorbent - oproti klasickým rašelinovým sorbentům o polovinu nižší
váha, ale vyšší objem a sorpční kapacita!!!
- Rašelinový sorbent s velkou sorpční kapacitou, vhodný k likvidaci ropných látek na zemi
i na vodě
- Nesaje vodu a řezné emulze