Elektronický rotační indexer ModiFlow PULSER je použitelný při měření různých kapalin. Díky hliníkovému pouzdru přístroje a vysoké kvalitě jednotlivých komponent v elektronice bylo dosaženo dlouhé životnosti průtokoměru. Oválné průtokoměry GAITER ModiFlow PULSER jsou navrženy pro přesné měření kapalin, jako je olej, nafta, topný olej, kapaliny se zvýšenou korozivitou a vysokou viskozitou. 

SILNÉ STRÁNKY MODI FLOW PULSER

  • Průtokoměr s oválným oběžným kolem měří kapaliny s vysokou nebo měnící se viskozitou.
  • Hliníkové pouzdro odolává vysokému tlaku.
  • Pulser ModiFlow nemá displej a proto je jeho hlavním úkolem posílat signál do systémů řízení dávkování kapalin.
  • Kola jsou vyrobena z nerezové oceli (vhodná pro různé druhy paliv, olejů)
  • Impuls daný Hallovým senzorem.

  • Průtokoměr pracuje na principu oválných rotorů. Dvě oválná oběžná kola se otáčejí na hřídeli z nerezové oceli a plní měřicí komoru.
  • Zařízení lze namontovat vodorovně nebo svisle a použít v tlakových nebo gravitačních systémech. Každá otáčka rotorů měří přesný objem tekutiny protékající měřičem.
  • Objem nezávisí na viskozitě nebo hustotě kapaliny.

TECHNICKÁ DATA
Velikost (vstup/výstup) 25 mm
Min. průtok 10 l / min
Max. průtok 120 l / min
Přesnost +/- 0,5%
Opakování <0,03 %
Viskozita 1 000 cP
Pracovní tlak 0,3 MPa
Jmenovité napětí 3-5 V 

5 dalších produktů ve stejné kategorii: